Bosnyák fordító | Bosnyák fordítás

Bosnyák fordítás - Hiteles bosnyák fordítás

Hiteles bosnyák fordító
  Bosnyák - magyar fordító
      Magyar - bosnyák fordító
 

  • Kik készítik a bosnyák fordításokat?

Mind magyar - bosnyák, mind pedig bosnyák - magyar viszonylatban, kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk,
speciális fordítási feladatok esetén pedig bosnyák anyanyelvű fordítók készítik el az Ön fordítását is.. 
 

  • Bosnyák - angol fordító / Angol - bosnyák fordító

Angol nyelvről is vállalunk fordítást  bosnyák nyelvre,  illetve bosnyák nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Angol - bosnyák nyelvek viszonylatában a fordításokat mindig bosnyák anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles bosnyák fordítás

Bosnyák - magyar és magyar - bosnyák viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

 

  • Érdekességek a bosnyák nyelvről

A bosnyák nyelv (bosnyákul: bosanski jezik) az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ennek is a nyugati alcsoportjához.
A szociolingvisztika szempontjából egyrészt a hagyományosan szerbhorvát nyelvnek nevezett, a szerbek, a horvátok,
a bosnyákok és a montenegróiak közös abstand-nyelvének egyik változata, másrészt különálló, saját sztenderddel rendelkező ausbau-nyelv.
A bosnyák hivatalos nyelv Bosznia-Hercegovinában, és hivatalos használatú Montenegróban, valamint egyes szerbiai helységekben.
Általában a bosnyák nyelv szerkezeti (hangtani, alaktani és mondattani) tulajdonságai vagy a horvát, vagy a szerb,
vagy mind a két utóbbi tulajdonságaival azonosak. Egyes sajátosságai inkább a szókincsben vannak.

A sztenderd bosnyák nyelv alapja a štokavski dialektus és az (i)jekavski kiejtés, akárcsak a horvát nyelv esetében.
Az oszmán idők előtt a bosnyák nyelvet a latin ábécével és két, a cirill ábécéből alakult, bosančica és begovica néven ismert ábécével írták.
Az utóbbit a nemesség használta. A török uralom alatt áttértek az arab ábécére, majd ezután a latinra.
Ma a bosnyák nyelvet gyakorlatilag csak latin betűkkel írják, de a sztenderd elfogadja a cirill ábécét is.
A sztenderd szerint a latin írású idegen neveket az eredeti nyelv alakjában írják le, mint a horvátban,
de számos nyomtatvány fonetikusan írja le őket, mint a szerb nyelvben. - forrás: Wikipédia