Dán fordító | Dán fordítás

Dán fordítás - Hiteles dán fordítás

Hiteles dán fordító
  Dán - magyar fordító
      Magyar - dán fordító
 

  • Fontosabb dán fordításaink

Magánszemélyeknek: iskolai bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, keresetigazolás hitel felvételéhez, dániai munkavállaláshoz szakképzettséget igazololó bizonnyítványok, családi pótlék igazolás hiteles dán fordítása.
 

  • Kik készítik a dán fordításokat?

Magyar - dán és dán - magyar viszonylatban, egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk,
többen közülük Dániában élő magyarok, akik dán területen szereztek komoly jártasságot a nyelvben.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag dán anyanyelvű fordítókat bízunk meg, akik
az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

 

  • Dán - angol fordító / Angol - dán fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  dán nyelvre,  illetve dán nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben dán anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles dán fordítás

Dán - magyar és magyar-dán viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

 

  • Érdekességek a dán nyelvről

A dán nyelv egyike az északi germán nyelveknek (ezeket skandináv nyelveknek is nevezik),
amely az indoeurópai nyelvcsalád germán ágának egyik alcsoportja.
A világon körülbelül 6 millió ember beszéli, akik többségükben Dániában élnek;
Schleswig-Holstein északi részén - ahol kisebbségi nyelvnek számít - mintegy 50 000 dán használja.
Dánia autonómiát élvező területein - Grönlandon és Feröeren - szintén hivatalos nyelv,
és az iskolákban is kötelező tantárgy. Izlandon, az angolhoz hasonlóan, kötelező idegen nyelvként tanítják,
bár előfordulhat, hogy norvéggal vagy svéddel helyettesítik.
Az USA-ban, Kanadában és Argentínában is élnek dán nyelvet beszélő közösségek. 
A modern dán nyelv erősen redukálja a hangokat, ezért külföldieknek különösen nehéz megérteniük és tökéletesen elsajátítaniuk.

A svéd nyelvvel együtt a dán nyelv is a keleti skandináv nyelvek csoportjába tartozik,
míg a norvég, a feröeri és az izlandi nyelv a nyugati skandináv nyelvek csoportját alkotja.
Egy új típusú rendszerezés, mely a nyelvek kölcsönös érthetőségen alapul, a ma beszélt skandináv nyelveket két csoportra osztja: déli skandináv (dán) és északi skandináv (norvég, svéd) nyelvekre.
Az izlandi és feröeri nyelv külön csoportot alkot, amit szigeti skandináv nyelveknek neveznek.
Az írott dán nyelv és a norvég bokmål különösen hasonló, ám hangrendszerük és prozódiájuk miatt némileg különböznek.
A dán, svéd és norvég nyelv beszélői megértik egymás nyelvét, bár a norvégul beszélők sokkal jobban megértik a dánt és a svédet,
mint amennyire a dánok és a svédek egymást. Ez megfordítva is igaz: a dánok és a svédek sokkal jobban értik a norvég nyelvet, mint egymásét.

A dán nyelv Dánia, Grönland és Feröer hivatalos nyelve (a grönlandi, illetve a feröeri mellett).
Korábban Izlandon is hivatalos nyelv volt. Dániában több mint 5 millió ember beszéli, a dán lakosság 97%-ának anyanyelve.
50 ezer dán él Németország Dániával határos, Schleswig-Holstein nevű tartományában,
ahol a dán hivatalosan elismert regionális nyelv. A dán nyelv emellett az Európai Unió egyik hivatalos nyelve is.

Dániában nincs hivatalos nyelvet meghatározó törvény, ezért gyakorlatilag a dán nyelv az egyetlen, amit használnak.
A polgári perrendtartás viszont a dánt jelöli meg a bíróságok nyelveként. - forrás: Wikipédia