Hiteles észt fordító
 Észt – magyar fordító
  Magyar – észt fordító

Észt fordítás

Fontosabb észt fordításaink

Észt fordító szolgáltatásunk cégeknek: építőipari reklámanyagok észt fordítása,
múzeumi tárlók felíratozása észt nyelven.

Magánszemélyeknek: bírósági kereset és beadványok fordítása.

Hatóságoknak: polgári peres eljárások dokumentációjának észt fordítása.

***

Kik készítik az észt fordításokat?

Magyar – észt és észt – magyar viszonylatban,
egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag észt anyanyelvű fordítókat bízunk meg,

akik az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

***

Észt – angol fordító / Angol – észt fordító

Angol nyelvről is vállalunk fordítást észt nyelvre,
illetve észt nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Iroésztknál minden esetben észt anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.

***

Hiteles észt fordítás

Észt – magyar és magyar-észt viszonylatban is készítünk
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is.
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

***

Érdekességek az észt nyelvről

Az észt nyelvet (eesti keel) főként Észtországban beszélik,
egyben az Európai Unió egyik hivatalos nyelve.
Az uráli nyelvcsalád finnugor csoportjának balti-finn ágába sorolják be a nyelvészek.

Az 1941-től 1990-ig tartó szovjet megszállás miatti kivándorlás következtében
ezenkívül az USA-ban, Svédországban,  Finnországban és Németországban,
valamint az Egyesült Királyságban is van több ezer főt kitevő észt nyelvű lakosság,
és mintegy 3000-re teszik az ukrajnai észtek számát. Az észt nyelv nagyon kevéssel tér el
a finn nyelvtől, a két nyelv beszélői kölcsönösen megértik egymást.
Észtországban számos nyelvjárást beszélnek,
és az ország kis területéhez képest az eltérések meglepőek.

Az észt nyelv a finnel és más finnségi nyelvekkel (például vepszével, lívvel, vóttal, inkerivel, karjalaival stb.)
áll legközelebbi rokonságban, olyannyira, hogy ezekben a nyelvekben a legtöbb szó azonos alakú, vagy alig eltérő az észthez képest is, és jelentésük is csupán árnyalatnyi eltérést mutat.

A finn és észt nyelv hasonlóságát illusztrálja a tény, hogy az Észtország északi részén lakó észtek, így a tallinniak is, akik a szovjet korszak idején, egyszerű földi antennákkal fogni tudták a finn rádió és tévé adását (Tallinn Helsinkitől mindössze 80 km-re fekszik), a finn nyelvű műsorokat kis odafigyeléssel képesek voltak megérteni.

Észtország EU-csatlakozása után fellendült a finn bevásárlóturizmus, amit a kedvezőbb árak mellett az is ösztönöz, hogy a finneknek szinte nincsenek nyelvi problémáik Észtföldön.

Nagyon gyakran, ha a finn szavaknak „levágjuk” a végmagánhangzóját,
akkor megkapjuk az észt megfelelőjüket.
A végmagánhangzók olykor a ragozás során bukkannak ismét elő.
Például: észt lipp ~ lipu-, finn lippu ~ lipu-: ‘zászló’.

Sok olyan szó is van, amely mindkét nyelvben megvan, de megváltozott jelentéstartalommal,
s ez sokszor komikus szituációkhoz vezet.
Például: finn katsoa: ‘nézni’ és az észt katsuma ‘érinteni’.
Vagy: észt raamat: ‘könyv’ és a finn raamattu: ‘Biblia’). – forrás: Wikipédia