Észt fordító | Észt fordítás

Észt fordítás - Hiteles észt fordítás

Hiteles észt fordító
  Észt - magyar fordító
      Magyar - észt fordító
 

  • Kik készítik a észt fordításokat?

Magyar - észt és észt - magyar viszonylatban, egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag észt anyanyelvű fordítókat bízunk meg, akik
az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

 

  • Észt - angol fordító / Angol - észt fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  észt nyelvre,  illetve észt nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben észt anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles észt fordítás

Észt - magyar és magyar-észt viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

 

  • Észt nyelvi érdekességek

Az észt nyelvet (eesti keel) főként Észtországban beszélik, egyben az Európai Unió egyik hivatalos nyelve.
Az uráli nyelvcsalád finnugor csoportjának balti-finn ágába sorolják be a nyelvészek.
Az 1941-től 1990-ig tartó szovjet megszállás miatti kivándorlás következtében ezenkívül az USA-ban, Svédországban, 
Finnországban és Németországban, valamint az Egyesült Királyságban is van több ezer főt kitevő észt nyelvű lakosság,
és mintegy 3000-re teszik az ukrajnai észtek számát. Az észt nyelv nagyon kevéssel tér el a finn nyelvtől,
a két nyelv beszélői kölcsönösen megértik egymást.
Észtországban számos nyelvjárást beszélnek, és az ország kis területéhez képest az eltérések meglepőek.
Az észt nyelv a finnel és más finnségi nyelvekkel (például vepszével, lívvel, vóttal, inkerivel, karjalaival stb.)
áll legközelebbi rokonságban, olyannyira, hogy ezekben a nyelvekben a legtöbb szó azonos alakú,
vagy alig eltérő az észthez képest is, és jelentésük is csupán árnyalatnyi eltérést mutat.
A finn és észt nyelv hasonlóságát illusztrálja a tény, hogy az Észtország északi részén lakó észtek, így a tallinniak is,
akik a szovjet korszak idején, egyszerű földi antennákkal fogni tudták a finn rádió és tévé adását
(Tallinn Helsinkitől mindössze 80 km-re fekszik), a finn nyelvű műsorokat kis odafigyeléssel képesek voltak megérteni.
Észtország EU-csatlakozása után fellendült a finn bevásárlóturizmus,
amit a kedvezőbb árak mellett az is ösztönöz, hogy a finneknek szinte nincsenek nyelvi problémáik Észtföldön.
Nagyon gyakran, ha a finn szavaknak „levágjuk” a végmagánhangzóját, akkor megkapjuk az észt megfelelőjüket.
A végmagánhangzók olykor a ragozás során bukkannak ismét elő. Például: észt lipp ~ lipu-, finn lippu ~ lipu-: 'zászló'.
Sok olyan szó is van, amely mindkét nyelvben megvan, de megváltozott jelentéstartalommal,
s ez sokszor komikus szituációkhoz vezet. Például: finn katsoa: 'nézni' és az észt katsuma 'érinteni'.
Vagy: észt raamat: 'könyv' és a finn raamattu: 'Biblia'). - forrás: Wikipédia