Hiteles fordítás - Hivatalos fordítás

Hiteles fordítás - Hivatalos fordítás 46 nyelven

Hivatalos és hiteles fordítás

 

  • Mi a hiteles fordítás?

  Hiteles fordítás alatt azokat a fordításokat értjük,
amelyeknek az eredeti szöveggel való egyezését arra jogosított személy vagy szervezet
hitelesítési záradékkal tanúsítja. Ezeket a fordításokat az eredeti dokumentummal összefűzik
és pecséttel látják el, vagy az adott nyelven írt záradékot fűznek hozzá és azt aláírva,
pecséttel hitelesítik.

 

  • Mikor van szükség hiteles fordításra?

A közhiedelemmel és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)
egyes munkatársai által terjesztett hírekkel ellentétben,
Magyarországon jogszabály csak néhány esetben teszi kifejezetten kötelezővé
hiteles fordítás készíttetését. Ilyen például a diplomahonosítás,
a különböző anyakönyvi ügyek (születés, házasság, halál), vagy az államközi szerződések.
Ha valamilyen magyar hatóságnak kell benyújtani fordítást,
akkor annak gyakran hitelesnek kell lennie.

Számos hivatal azonban rugalmas a kérdésben, és elfogadja
pl. az Orient Navigátor Fordítóiroda hivatalos formában készített, záradékolt fordítását is.
Ezért érdemes előzetesen érdeklődni az illető ügyintézőnél.
A kérdést lehetőleg ne úgy tegye fel, „milyen fordításra van szükség?”,
mert a válasz nagy valószínűséggel az lesz, hogy „hitelesre”.
Ezzel szemben, ha Ön így kérdez:
„Megfelel, ha az Orient Navigátor Fordítóiroda által készített záradékolt fordítást adom be?”,
könnyen lehet, hogy az ügyintéző igennel felel.

Munkatársaink átnézik az iratokat, és megmondják,
szükséges-e az OFFI-hoz fordulnia, vagy mi is elvégezhetjük a munkát. 
Ez utóbbi esetben 40-70 %-kal kevesebbet kell fizetnie.

 

  • Milyen típusú hiteles fordítások rendelhetők?

​Irodánknál kétféle hitelesítés rendelhető fordítási felár nélkül:
 

  • e- hitelesítés


elektronikus formátumú, e-mailben küldjük, a fordítás nyelve szerinti igazoló záradékkal,
digitális aláírással és időbélyegzővel látjuk el, megfelel a mai magyar jogszabályoknak.
Hitelessége azonos a papír alapon aláírt és lebélyegzett dokumentuméval,
amit a világon mindenütt elfogadnak, ahol e- hiteles dokumentumot elfogadnak.

Ára: bruttó 300-Ft/dokumentum.


 

  • papír alapú hitelesítés


A fordítás nyelve szerinti igazoló záradákkal ellátott, nemzeti színű zsinórral összefűzött,
és irodánk bélyegzőjével lepecsételt nyomtatott dokumentum.

Hitelessége: akkreditált fordítóirodai tanúsítvány, amelyet a világon bárhol elfogadnak.

Ára: bruttó 500-Ft/dokumentum.

 

  • Ha magyarra kell hitelesen fordíttatni, csak az OFFI-hoz fordulhatok?

A cégeljáráshoz szükséges iratok kivételével (ld. az előző bekezdést), sajnos igen.

 

  • Az OFFI hitelesítési jogosultsága külföldre is kiterjed?

NEM! “…az OFFI hitelesítési joga kizárólag Magyarországra terjed ki.
A külföldre irányuló hiteles fordítások tekintetében javasoljuk,
hogy érdeklődjenek az adott külföldi hatóságnál, hogy az milyen fordítást igényel.”
(
www.magyarorszag.hu)

 

  • Minden külföldi hatóság elfogadja​ az Orient Navigátor Fordító Iroda fordításait?

12 éves működésünk alatt a hitelesítéssel készülő fordítások
98%-ban nem igényeltek OFFI hitelesítést Magyarországon, vagy külföldön.

 

  • A „biztonság kedvéért” ne készíttessek inkább mindig hiteles fordítást?

Semmiképpen, csak ha föltétlenül szükséges.
A hiteles fordítások sokkal drágábbak és hosszabb időt vesznek igénybe,
mint az Orient Navigátor Fordító Iroda záradékolt, hivatalos formában készített fordításai.
Ezt egyre több bíróság, ügyészség, rendőrkapitányság is felfedezi
és rendel tőlünk kifejezetten nem hiteles fordítást.
Az önkormányzatok és egyéb szervek szintén széles határok között,
saját hatáskörükben dönthetnek úgy, az adott ügy nem igényel hiteles fordítást.