Görög fordító | Görög fordítás

Görög fordítás - Hiteles görög fordítás

Hiteles görög fordító
  Görög - magyar fordító
       Magyar - görög fordító
 

  • Fontosabb görög fordításaink

Cégek: export- import témájú üzlet levelezés fordítása.

Magánszemélyeknek iskolai bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok görög -magyar és magyar - görög fordítása.

Hatóságoknak:  drog megelőzési konferencia összefoglaló anyagának görög fordítása.

 

  • Kik készítik a görög fordításokat?

Magyar - görög és görög - magyar viszonylatban, egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk,
többen közülük Görögországban élő magyarok, akik görög nyelven diplomáztak és szereztek fordítói képesítést.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag görög anyanyelvű fordítókat bízunk meg, akik
az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

 

  • Görög - angol fordító / Angol - görög fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  görög nyelvre,  illetve görög nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben görög anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles görög fordítás

Görög - magyar és magyar-görög viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

 

  • Érdekességek a görög nyelvről

A görög nyelvet Görögországban 10 millióan, összesen nagyjából 20 millióan beszélik.
Európa egyik legrégebbi írásos emlékekkel rendelkező nyelve, 3000 év távlatában lehet nyomon követni fejlődését. 
Az újgörög két változatban létezett, egyrészről a népi görög dimothikí, másrészről
a mesterségesen létrehozott (katharévusza, azaz tisztított) hivatalos nyelv,
amely a klasszikus görög felújításaként a hivatalos nyelv volt a 19. századtól.
A katharévusza folyamatosan vesztett a jelentőségéből, és végül 1976-ban
a dimothikí változatot tették meg az ország hivatalos nyelvének.
A katharévusza öröksége azonban még ma is jelen van.

A görög ábécét a görög nyelv írására használják a IX. század vége (vagy a VIII. század eleje) óta, egészen napjainkig.
Huszonnégy betűből áll, az első és legrégibb olyan ábécé, amely minden magán- és mássalhangzót különálló szimbólummal jelöl.
Az ősi görögben egyes betűket számokként is használtak körülbelül a Kr. e. II. századtól fogva,
ezeket görög számoknak hívjuk (hasonlóan a római számokhoz).
Ilyen formában manapság már csak a matematikában és más tudományokban használjuk.
A görög ábécé a föníciai ábécéből fejlődött ki, és alapja sok más írásrendszernek,
mint például a latin vagy a cirill ábécének. - forrás: Wikipédia