Hiteles héber fordító
  Héber – magyar fordító
    Magyar – héber fordító
 

Héber fordítás

Fontosabb héber fordításaink

Cégek: mezőgazdasági szabadalom héber – magyar fordítása

Magánszemélyeknek: iskolai bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonat magyar – héber fordítása,
beutazási vízumhoz meghívólevél héber fordítása

Hatóságoknak: polgári peres eljárások dokumentációjának héber fordítása.

***

Kik készítik a héber fordításokat?

Magyar – héber és héber – magyar viszonylatban,
egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag héber anyanyelvű fordítókat bízunk meg,

akik az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

***

Héber – angol fordító / Angol – héber fordító

Angol nyelvről is vállalunk fordítást  héber nyelvre,
illetve héber nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben héber anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.

***

Hiteles héber fordítás

Héber – magyar és magyar-héber viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

***

Kérjen árajánlatot

***

Ajánlatkérő

Az ajánlatkérő adatai

A fordítás

A fordítás nyelvpárja
A fordítás témája
Hitelesítés
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Intézet (OFFI) pecsétje magyarországi hivatalos eljárásokban (pl. NAV, Minisztériumok, Önkormányzatok) időnként szükséges. Ha nem biztos benne, érdemes rákérdezni a felhasználás helyén. Külföldi fordításokhoz nem kell!

OFFI hitelesítéshez keresse megyéjének székhelyén az illetékes OFFI irodát!

Szöveg küldése
Maximum 2MB méretű és pdf,png,jpg,jpeg,doc,docx,xls,xlsx,bmp kiterjesztésű fájlok tölthetők fel!
Maximum 2MB méretű és pdf,png,jpg,jpeg,doc,docx,xls,xlsx,bmp kiterjesztésű fájlok tölthetők fel!
Maximum 2MB méretű és pdf,png,jpg,jpeg,doc,docx,xls,xlsx,bmp kiterjesztésű fájlok tölthetők fel!

Küldés

Nyilatkozat
Küldés
reCAPTCHA is required.

***

Érdekességek a héber nyelvről

A héber nyelv, amelyet köznapi és tradicionális kifejezéssel egyszerűen zsidó nyelvnek is neveznek,
az afroázsiai nyelvcsalád sémi ágába tartozó nyelv, Izrael állam hivatalos nyelve,
amelyet a 19-20. századi nyelvújítás tett alkalmassá a modern használatra.
A nyelvet héber írással írják.

A héber nyelvet a zsidók már a Krisztus születése előtti századokban is egyre kevésbé használták,
a mindennapi élet nyelve a hellenizált, utóbb római fennhatóság alá kerülő Júdeában
az arámi és a görög ill. valamelyest a latin volt.
A héber mindinkább liturgikus célokat szolgált, bár a diaszpórában szétszóródó zsidóság
összekötő kapcsa mindig is a héber nyelv maradt.
A közép- és újkor folyamán a zsidóság különböző nyelveket használt,
annak megfelelően, hogy az egyes közösségek melyik ország vagy birodalom területén éltek. Kialakultak “zsidó nyelvek” is, amelyek közül a legismertebb
a germán nyelvek közé tartozó jiddis, vagy az újlatin ladino. 
A héber nyelv modern változata az ivrit.
A klasszikus, archaikus változat (amelyen az Ószövetség/Tanach is íródott)
pedig a klasszikus héber, bibliai héber, esetleg óhéber.

A héber írás eredeti formájában egy 22 betűt (vagy karaktert) tartalmazó,
úgynevezett “abdzsad” (abjad),
azaz tisztán mássalhangzóírás, amelyet az ókortól kezdve napjainkig a héber nyelv írására használnak.
Ugyanezt az írást használták és használják ma is,
esetleges kisebb módosításokkal a zsidó diaszpóra számos más nyelvének
– például a német jiddis, a spanyol ladino vagy a judeo-arab nyelvek – leírására is.
A bibliai szövegek lejegyzése során kialakult úgynevezett pontozási rendszer
eredetileg nem volt része az írásnak.

Az írástípusok tekintetében szokás föníciai, arámi, samaritánus, héber stb. írásokat külön tárgyalni,
ezek azonban csak a betűformában mutatnak eltérést, mind ugyanannak az írásnak a változatai.
Éppen ezért a betűk sorrendje, elnevezéseik, fonetikai értékük és használatuk módja is megegyezik.

A héber nyelvhez használt írástípusok a történelem során jelentősen változtak,
így beszélhetünk óhéber, kvadrát, rási és modern kurzív típusú írásokról.
Az ókori Izraelben eredetileg használt óhéber
és a mai kvadrát semmiben sem hasonlít egymásra,
utóbbi az arámiból fejlődött ki. – forrás: Wikipédia