Holland fordító | Holland fordítás

Holland fordítás - Hiteles holland fordítás

Hiteles holland fordító
   Holland - magyar fordító
        Magyar - holland fordító
 

  • Holland fordításainkból

Cégek: fuvarozási szerződések magyar - holland fordítása,
ingatlan bérleti szerződések holland - magyar fordítása.

Magánszemélyeknek házassági anyakönyvi kivonat,
középiskolai és nyelvvizsga bizonyítványok
kórházi zárójelentések, orvosi igazolások fordítása.
 

  • Kik készítik a holland fordításokat?

Mind magyar - holland, mind pedig holland - magyar viszonylatban,
kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk, speciális fordítási feladatok esetén pedig
holland anyanyelvű fordítók készítik el az Ön fordítását is.. 
 

  • Holland - angol fordító / Angol - holland fordító

Angol nyelvről is vállalunk fordítást  holland nyelvre, illetve holland nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Angol - holland nyelvek viszonylatában a fordításokat mindig holland anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles holland fordítás

Holland - magyar és magyar - holland viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

 

  • Érdekességek, információk a holland nyelvről

A holland, régiesen németalföldi (Nederlands Sound Nederlands) a germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv,
melyet körülbelül 22 millió ember beszél. A Belgium északi részén beszélt flamand gyakorlatilag azonos vele,
a különböző elnevezés a politikai megosztásra utal. A kettőt együtt szabatosabban németalföldi nyelvként emlegetik.
Legközelebbi rokona az afrikánsz. A holland és az afrikánsz beszélők kölcsönösen megértik egymás szavát.

A nyugati germán nyelvek egyrészt az egykori törzsek (fríz, szász, frank, bajor és sváb) szerint oszthatók fel,
másrészt aszerint, hogy milyen mértékben vettek részt az ófelnémet hangeltolódásban.
A mai holland nyelv jórészt az ófrankból származik, amely csak Kr. u. 600 körül különült el a többi alnémet nyelvjárásból.
Hangtanilag a holland az alnémet nyelvekhez, nyelvjárásokhoz áll közel, hiszen a felnémet hangváltásban nem vett részt.

A hollandok (saját nyelvükön Nederlanders, ami annyit tesz: alföldi) többségükben Hollandiában élő,
nyugati germán nyelvet beszélő nép. Eredetileg Németalföldön és Észak-Franciaországban éltek,
de a 12. század óta szerte a világon kolóniákat hoztak létre. Lélekszámukat épp ezért nehéz meghatározni,
a különböző felmérések 14 és 26 millió közé teszik attól függően,
hogy az egykori gyarmatokon élő holland származásúakat hollandnak tekintik-e. - forrás: Wikipédia