Japán fordító | Japán fordítás

Japán fordítás - Hiteles japán fordítás

Hiteles japán fordító
  Japán - magyar fordító
        Magyar - japán fordító

 

  • Kik készítik a japán fordításokat?

Mind magyar - japán, mind pedig japán - magyar viszonylatban, kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk,
speciális fordítási feladatok esetén pedig japán anyanyelvű fordítók készítik el az Ön fordítását is.. 
 

  • Japán - angol fordító / Angol - japán fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  japán nyelvre,  illetve japán nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Angol - japán nyelvek viszonylatában a fordításokat mindig japán anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles japán fordítás

Japán - magyar és magyar - japán viszonylatban is készítünk hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

 

  • Több információ a japán nyelvről

A japán nyelvet (nihongo, nippongo) 126 millió ember beszéli anyanyelvként, ezzel a kilencedik legnagyobb beszélőközösségű nyelv a világon. E közösség legnagyobb része Japánban  él. Egyetlen más országban sem beszélik első vagy második nyelvként. 

A japán ragozó nyelv, eredete máig sem tisztázott.
Közelebbi rokonságot eddig az Okinaván beszélt rjúkjú nyelvvel igazoltak (a két nyelvet és dialektusaikat újabban a japán nyelvek családjának nevezik).
A koreai nyelvvel sokan távolabbi rokonságot feltételeznek (nyelvszerkezeti hasonlóságok, csekély számú rokon szó).
Korábban gyakran az altaji nyelvcsaládba sorolták, de ez az elmélet nem egyértelműen bizonyítható és ezért nem általánosan elfogadott.
Néha az ajnu (Japán őslakosai) nyelvrokonság is felmerül, emellett azonban csak igen kevés érv szól.

A japán nyelvben három írásrendszer van: a hiragana, a katakana szótagírások és a kandzsi kínai eredetű szóírás.
Használatos még a rómadzsi, ami a latin betűs írás neve.
1947-ben az USA megszállók nyomására az addigi 50 000 jelből álló jelrendszer helyett az alap jelkészlet számát 1850-re korlátozták,
majd 1981-ben a listát 1945 tételre bővítették.
A kandzsival a szavak fogalmi részét, például a főneveket, az igetövet írjuk le,
míg a hiraganával a toldalékokat és a határozószókat, az idegen szavakat általában katakanával írjuk.

A japán szavak magyar átírása az angolban használt Hepburn-átíráson alapul, de azzal nem azonos (az angol és a magyar nyelv különbségei miatt).
A japán nyelv elég homogén, köszönhetően a standardizációnak. Három nagy nyelvjárásra osztható: keleti, nyugati, kjúsúi.

A hivatalos nyelv az iskolai oktatás révén a tokiói nyelvjárásra épülő standard nyelv.
A japán nyelv rengeteg szót kölcsönzött (és kölcsönöz még ma is), elsősorban a kínai (mandarin) és angol nyelvekből.
Írásban ezeket katakanával szokták írni. - Forrás: Wikipedia