Lett fordítás - Lett fordító

Lett fordítás - Hiteles lett fordítás

Hivatalos lett fordító
  Lett - magyar fordítás
     Magyar - lett fordítás
 

Lett fordító szolgáltatások

  • Lett - magyar fordítás / Magyar - lett fordítás

Céges megbízóink jellemzően hivatalos okiratok és dokumentumok pl. cégkivonatok,
hatósági dokumentumok fordításására adnak megbízást, - de gépipari technológiai leírásoktól
a bírósági jegyzőkönyvekig számtalan témában fordítottunk már.

Magánszemélyeknek  privát levelezést, bizonyítványokat,
hatósági igazolásokat, anyakönyvi kivonatokat fordítunk legtöbbször, de előfordult már,
hogy polgári peres bírósági anyagot kellett hitelesen fordítanunk.

Hatóságok esetében hivatali (bírósági és rendőrségi) eljárások iratainak fordításával
keresik legtöbbször lett fordítóinkat.

Elmondhatjuk, hogy fuvarlevelektől, az anyakönyvi kivonatokig, különböző reklám anyagok
és weboldalak fordításán át, jogi eljárások dokumentációjának,
iskolai bizonyítványok és bírósági peres anyagok fordítását végeztük leggyakrabban
ebben a nyelvpárban az elmúlt évtizedben.
 

  • Anyanyelvi lett fordító

Mind magyar - lett, mind pedig lett - magyar viszonylatban,
kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk, speciális fordítási feladatok esetén pedig
az lett nyelvet anyanyelvként beszélő fordítók várják megbízását.
 

  • Hiteles lett fordítás / Hivatalos lett fordító

A két fogalom lett nyelvű fordítások esetében is szinte azonos.

Hivatalos - lett szakfordító által készített - fordításainkat,
elektronikus / papír alapú hitelesítési pecséttel érvényesítjük.
Mindkét formátum esetén lett (vagy magyar) nyelvű tanúsítvánnyal
látjuk el a fordítást,- igazolva azt, hogy a fordítást lett fordító szakember készítette.

 

  • Lett - angol fordítás / Angol-lett fordítás

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  lett nyelvre,
illetve lett nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.