Hiteles litván fordító
  Litván – magyar fordító
    Magyar – litván fordító
 

Litván fordítás

Kik készítik a litván fordításokat?

Magyar – litván és litván – magyar viszonylatban,
egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag litván anyanyelvű fordítókat bízunk meg,

akik az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

Litván – angol fordító / Angol – litván fordító

Angol nyelvről is vállalunk fordítást  litván nyelvre,
illetve litván nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben litván anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.

***

Hiteles litván fordítás

Litván – magyar és magyar-litván viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

***

Érdekességek a litván nyelvről

A litván máig őrzi az indoeurópai alapnyelv számos tulajdonságát, így mindig is az indoeurópai nyelvészet gyújtópontjában állt. Egyes nyelvészek, például Szemerényi feltételezik azt, hogy a balti nyelvek (és így a közéjük tartozó litván is) szorosabb rokonságban állnának a szláv nyelvekkel.
Ez esetben lehetséges a balti szláv nyelvek csoportjáról beszélni, és feltételezhető,
hogy azok csak később, az alapnyelvtől való elválás után bomlottak föl. A megállapítás azonban vitatható, mivel a letagadhatatlan archaizmusok léte ezt cáfolni látszik – a szláv és balti nyelveket,
ezért az indoeurópai nyelvcsalád külön alcsoportjainak vehetjük.

Az első litván nyelvű írott szövegemlék egy egyházi énekeskönyv fordítása, 1503 és 1525 közé datálva. Az első nyomtatott könyvek 1547 után jelentek meg, de az írástudás foka a litvánok soraiban még a 18. században is alacsony volt, a könyvek pedig nehezen beszerezhetőek voltak.
Lengyelország felosztását követően Litvánia orosz uralom alá jutott,
a lengyelesítést pedig a még erőszakosabb oroszosítás váltotta. 1864-ben, a januári felkelést követően a nyelvet és annak bármiféle formában való használatát betiltotta Litvánia orosz kormányzója, 
Mikhail Muravjov, valamint a latin ábécé használata is hasonló sorsra jutott.

A litván irodalmi nyelv megteremtésében jelentős részt vállalt Jonas Jablonskis (1860-1930).
Az írott litván nyelv alapjai a 19. századba nyúlnak vissza,
de Jablonskis Lietuviškos kalbos gramatika című kötete a fejlődés nélkülözhetetlen eszközének bizonyult a későbbiekben. A javaslata az irodalmi változatra a nyugati fellitván nyelvjáráson alapult.

A nyelv Litvánia hivatalos nyelvévé 1918-ban vált. A szovjet megszállás alatt emellé még az orosz is járult; sőt, mint a Szovjetunió államnyelve, elsőbbséget is élvezett. A litván helyzete az 1991-es újbóli függetlenné válással helyreállt. – forrás: Wikipédia

***