Hiteles moldáv fordító
  Moldáv – magyar fordító
    Magyar – moldáv fordító
 

Moldáv fordítás

Kik készítik a moldáv fordításokat?

Magyar – moldáv és moldáv – magyar viszonylatban,
egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag moldáv anyanyelvű fordítókat bízunk meg,

akik az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

Moldáv – angol fordító / Angol – moldáv fordító

Angol nyelvről is vállalunk fordítást  moldáv nyelvre,
illetve moldáv nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben moldáv anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.

***

Hiteles moldáv fordítás

Moldáv – magyar és magyar-moldáv viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

***

Érdekességek a moldáv nyelvről

Moldáv nyelv vagy moldován nyelv (románul latin ábécével limba moldovenească
cirill ábécével лимба молдовеняскэ) volt a román nyelv hivatalos elnevezése
az egykori Moldáv Szovjet Szocialista Köztársaságban és 2013-ig a mai Moldovai Köztársaságban. Jelenleg is ez az elnevezése az ettől 1991-ben elszakadt ún. Dnyeszter Menti Köztársaságban. 
ISO 639 kódjai mo és mol voltak, de 2008 novemberében ezeket megszüntették,
és helyettük szükség szerint a román nyelv kódjait kell használni. SIL kódja nincs,
mivel a SIL nemzetközi szervezet nem ismeri el különálló nyelvnek,
ugyanis közte és a román között nem található számottevő különbség.

A „moldáv nyelv” valójában szociolingvisztikai fogalom. 
Heinz Kloss német nyelvész, az ausbau-nyelv és az abstand-nyelv fogalmak bevezetője, 
1967-ben megemlíti, hogy „a moldáv és a román […]
inkább egyazon sztenderd nyelv változatainak tűnnek, mintsem két különálló nyelvnek”.
A Moldovában románul beszélők nyelvének sajátosságai általában az iskolázottságuk fokától függ. Vannak olyanok, főleg ha Romániában is tanultak,
akik nyelve semmiben sem különbözik a sztenderd romántól. Más viszonylag magas fokú iskolázottsággal bíró beszélők lexikális és grammatikai szempontból a sztenderd románt beszélik, csupán a kiejtésük követi a moldvai nyelvjárás jellegzetességeit.
A viszonylag alacsony fokú iskolázottságúak nyelvét egyrészt a sztenderd nyelvváltozat ismeretének hiányosságai és a nyelvjárás mindegyik aspektusának vonásai, másrészt az általános kétnyelvűség okozta orosz nyelvi hatás jellemzi. – forrás: Wikipédia

***