Német fordító | Német fordítás

Német fordítás - Hiteles német fordítás

Hiteles német fordító
   Német - magyar fordító
       Magyar - német fordító
 

  • Fontosabb német fordításaink

Cégek: mezőgazdasági gépek leírása, végrehajtási eljárások dokumentációja, cégkivonat fordítása.

Magánszemélyeknek iskolai bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, és bírósági kereset fordítása,
táppénzes igazolások, orvosi zárójelentések, hiteligény, munkaszerződések német - magyar és magyar német fordításai,
gépjármű biztosítási szerződés magyar-német fordítása 

Hatóságoknak:  rendőrségi jegyzőkönyvek
és polgári peres eljárások dokumentációjának fordítása.

 

  • Kik készítik a német fordításokat?

Irodánk - legyen szó magyar - német, vagy német - magyar fordításról,
csak kiválóan képzett és példás referenciákkal rendelkező fordítókkal dolgozik,
a kiváló minőség érdekében.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig a német nyelvet anyanyelvként beszélő fordítók várják megbízását.
 

  • Német - angol fordító / Angol - német fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást német nyelvre illetve német nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben német anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles német fordítás

Német - magyar és magyar - német viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.
 

  • Néhány érdekesség a német nyelvről

100 millió ember anyanyelve a német

A német a germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv.
Mintegy 100 millió ember anyanyelve.
Összes beszélőjének száma (anyanyelvként vagy második nyelvként) 130 millió körüli.

Történetileg a német nyelvek (nyelvjárások) két nagy csoportra oszthatók: 
felnémet nyelvjárásokra ill. alnémet nyelvjárásokra.
A felnémet nyelvjárások közé mindazok a germán nyelvjárások tartoznak,
amelyekre a korai középkorban hatással volt a 2. vagy ófelnémet hangeltolódás:
ilyen egyrészt az alemann, a bajor, a keleti, a rajnai és a középső frank, másrészt a középnémet nyelvjárások.
A két csoportot gyakran két külön dialektusra osztják: szűkebb értelemben vett felnémetre és középnémetre.
Azokat a kontinentális nyugati germán nyelvjárásokat,
amelyek nem vagy csak csekély mértékben vettek részt a 2. hangeltolódásban,
az alnémet nyelvjárások közé soroljuk: például (alsószász, alsófrank).

A nyelvjárások területi egységesítését a középfelnémet nyelvben szerették volna látni.
Ez a nyelv volt az udvari költészet nyelve a 13. században.
A költők ezirányú igyekezete azonban csak részben járt sikerrel; mivel egy olyan korban tevékenykedtek,
amikor a lakosságnak csak elenyészően kis része volt írástudó.
Ezért az újfelnémet irodalmi nyelv csak a késő középkor és a korai újkor területi nyelvjárásainak egységesülésével jöhetett létre.

Amíg a legtöbb európai ország irodalmi nyelve az adott ország fővárosában használt nyelvjárásból fejlődött ki,
addig a mai irodalmi német nyelv kompromisszumot képez a közép- és felnémet nyelvjárások között.

Észak-Németországban főként a reformáció következményeként,
az irodalmi német nyelv lett a hivatalok és az oktatás nyelve.
Ez az új hivatalos nyelv kiszorította az ott beszélt alnémet nyelvjárásokat: a Plattdeutsch és az alsófrank nyelvjárást.
A Hanza-szövetség virágzása idején a középalnémet nyelvjárás terjedt el az Északi-tenger és a Balti-tenger partvidékén.
A holland nyelv az alsófrank nyelvjárással együtt az alnémet nyelvjáráshoz tartozik.
Az önálló államiságra való törekvés miatt,
és a birodalmi szövetségből való részleges kiválás miatt sem sikerült itt az irodalmi német nyelvnek kiszorítania az alnémet nyelvjárásokat.
Ezekből fejlődött ki később a holland-flamand nyelv. - forrás: Wikipédia