Olasz fordító | Olasz fordítás

Olasz fordítás - Hiteles olasz fordítás

Hiteles olasz fordító
   Olasz - magyar fordító
        Magyar - olasz fordító
 

 

  • Fontosabb olasz fordításaink

Cégek: üzlethelyiségek bérleti szerződése, élelmiszeripari minőségi tanúsítvány,cégkivonat fordítása olaszra.

Magánszemélyeknek: iskolai bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, és bírósági kereset, valamint magánlevelek fordítása,
internetes vásárlás bonyolítása.

Hatóságoknak:  rendőrségi baleseti jegyzőkönyv olasz - magyar fordítása.

 

  • Kik készítik az olasz fordításokat?

Mind magyar - olasz, mind pedig olasz - magyar viszonylatban,
kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk, speciális fordítási feladatok esetén pedig
az olasz nyelvet anyanyelvként beszélő fordítók várják megbízását. 
 

  • Olasz - angol fordító / Angol - olasz fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  olasz nyelvre, illetve olasz nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben olasz anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles olasz fordítás

Olasz - magyar és magyar - olasz viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.
 

  • Néhány szó az olasz nyelvről

"Az olasz nyelv (olaszul: la lingua italiana) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül
az újlatin nyelvek csoportjába tartozik.
A mai egységes irodalmi nyelv alapja a toszkán nyelvjárás,
amely átmenetet képez a keleti és nyugati típusú újlatin nyelvek között.
Hangtani szempontból konzervatívabbnak tekinthető a többi újlatinnál,
mivel többnyire megőrizte az eredeti szóközi mássalhangzókat,
ugyanakkor teljesen elvesztette a latin szóvégi -s hangot, például tempus-tempo.
Sok, latin ábécét használó nyelvhez hasonlóan, az olaszban is léteznek hosszú (kettőzött) mássalhangzók,
amelyeket a magyarhoz hasonlóan hosszan is ejtenek (ellentétben az angollal, a franciával és a némettel).
A legtöbb újlatin nyelvhez hasonlóan a hangsúlyozás sokszor lényeges szerephez jut a jelentés megkülönböztetésében
(nem így például a franciában).
Hangsúlyos rendszerint az utolsó előtti szótag, de bármelyik lehet az; ha az utolsóra esik,
ékezettel jelöljük.
Az olasz tulajdonneveket különösen nem szép rossz helyen hangsúlyozni,
például Taranto, Rimini, Domenico (helyesen: 'táranto, rímini, doméniko').
A szóvégi rövid magánhangzókat sem szabad - magyar módra - megnyújtani, például Marco (helyesen: 'márko').

A magyar nyelv hangkészletéből az olasz nem használja az ö-ő, ü-ű, h és zs hangokat.
Magyarban ismeretlen hangot - gyakorlatilag - nem használ.
A nálunk megszokott hangokat egy, két, vagy akár három betűvel írja le (például 'ny'-gn, 's'- sce v. sci, 'dz'-z, 'dzs'- ge v. gi stb.)
Vigyázat: az "sch" mindig 'szk' és nem 's', mint a németben.
Elválasztás a magyarhoz hasonlóan a mássalhangzóhatáron történik,
egy kivétellel, amikor is a következő sorba visszük át mindazt a mássalhangzót,
amellyel olasz szó kezdődhet, például que-sto.
A diftongusok mellett triftongusokat is használ, például mio, tuoi. Ezek nem választhatók el a magánhangzóhatáron.

Az olaszt nem anyanyelvként beszélők száma korábban csökkenőben volt, az utóbbi időben azonban ismét emelkedik,
jelenleg 70 milliósra tehető.
Régebbi adatok még 120 millió ember közvetítő nyelvének mondták.
Főleg az egykori olasz gyarmatokon beszélték (Etiópia (történelmi nevén: Abesszínia, olaszul: Abissinia), Eritrea, Líbia, Szomália),
ezenkívül Szlovéniában, a horvát Dalmáciában és Albániában." - Forrás: Wikipedia