Orosz fordító | Orosz fordítás

Orosz fordítás - Hiteles orosz fordítás

Hiteles orosz fordító
   Orosz - magyar fordító
       Magyar - orosz fordító
 

 

  • Fontosabb orosz fordításaink

Cégek: gyártósor üzembe helyezési dokumentációja, vegyipari ninőségi tanúsítvány,
borászat honlapjának orosz fordítása, cégkivonat fordítása oroszra.

Magánszemélyeknek iskolai bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, és bírósági kereset fordítása.

Hatóságoknak:  polgári peres eljárások dokumentációjának fordítása.

 

  • Kik készítik az orosz fordításokat?

Mind magyar - orosz, mind pedig orosz - magyar viszonylatban,
kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk, speciális fordítási feladatok esetén pedig
az orosz nyelvet anyanyelvként beszélő fordítók várják megbízását. 
 

  • Orosz - angol fordító / Angol - orosz fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  orosz nyelvre, illetve orosz nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben orosz anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles orosz fordítás

Orosz - magyar és magyar - orosz viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.
 

  • Érdekességek az orosz nyelvről

"Az orosz nyelv (korábbi elnevezése nagyorosz nyelv; magyarosan: russzkij jazik)
a legtöbb anyanyelvi beszélővel rendelkező szláv nyelv (kb. 145 millió anyanyelvi beszélő),
ennélfogva világnyelv.
Az ukrán nyelvvel (korábbi elnevezése kisorosz nyelv),
a fehérorosz nyelvvel, valamint a ruszin nyelvvel együtt
a keleti szláv nyelvcsoportba tartozik.
Az orosz irodalmi nyelv a moszkva-környéki középorosz nyelvjárásokra épül.
Az orosz nyelv széles körben elterjedt a tudományok és kulturális érintkezés terén is.
Az orosz nyelv a szláv nyelvek keleti ágához tartozik.
A protoszláv nyelv feltehetően az i. e. 2-1. évezred környékén vált ki az indoeurópai nyelvcsaládból,
ezután fejlődött ki az ősszláv nyelv.
Ez a nyelv a 6-7. században három ágra bomlott fel:
a keleti, nyugati és a déli ágra;
majd a keleti szláv (melyet ó-orosz nyelvnek is neveznek) nyelvből alakult ki
a 14-15. században az orosz (nagyorosz), ukrán (kisorosz)
és a belarusz (fehérorosz) nyelv;
a 15-16. században alakultak ki az északi, közép- és a déli nagyorosz nyelvjárások.
Az orosz nyelv cirill írást használ, amelyet görög szerzetesek,
Cirill és Metód fejlesztettek ki, hogy lefordítsák a Bibliát ószláv egyházi nyelvre.
A betűk eredete a görög ábécé.
Oroszországon kívül - többek között - Fehéroroszországban,
Ukrajnában, Bulgáriában, Szerbiában, Montenegróban,
az egykori szovjet uralomnak köszönhetően Mongóliában használnak cirill betűket.
Oroszország európai részén
három jól elkülöníthető nyelvjárási területet különböztetünk meg,
ezek Észak-, Közép- és Dél-Oroszország.
E területeket további nyelvjárásokra oszthatjuk fel.
Általánosságban azonban kijelenthető,
hogy a nagy terület ellenére az orosz nyelvjárások nem különböznek markánsan egymástól,
mint például Németországban a német vagy Franciaországban a francia nyelvjárások.
A kiejtésbeli különbségek az országban sehol sem olyan mértékűek,
hogy két orosz ne tudná megérteni egymást." - forrás: Wikipedia