Hiteles román fordító
  Román – magyar fordító
    Magyar – román fordító
 

román fordítás

***

Fontosabb román fordításaink

Cégek: mezőgazdasági gépek leírása, bányászati dokumentáció, éttermi étlapok, cégkivonat fordítása.

Magánszemélyeknek: iskolai bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, és bírósági kereset fordítása.

Hatóságoknak: rendőrségi jegyzőkönyvek és polgári peres eljárások dokumentációjának fordítása.

***

Kik készítik az román fordításokat?

Magyar – román és román – magyar viszonylatban, egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag román anyanyelvű fordítókat bízunk meg, akik
az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

***

Román – angol fordító / Angol – román fordító

Angol nyelvről is vállalunk fordítást  román nyelvre,
illetve román nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben román anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.

***

Hiteles román fordítás

Román – magyar és magyar-román viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

***

Érdekességek a román nyelvről

A román nyelv (románul: limba romana) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül
az újlatin nyelvekhez tartozik, és az egyesek által szintén román nyelvváltozatoknak tekintett aromán,
meglenoromán és isztroromán nyelvekkel együtt a keleti újlatin nyelvek csoportját alkotja.
A beszélői számát tekintve (kb. 24 millió román anyanyelvű és 4 millió nem román anyanyelvű)
a román az ötödik nyelv az újlatin nyelvek között, a spanyol, a portugál, a francia és az olasz után.

Az anyaországon (Románia, kb. 20 millió) kívül a legtöbben Moldovában (2,5 millió),
Ukrajnában (410 000), Oroszországban (178 000) és Szerbiában (88 000) beszélik.
Délkelet-Magyarországon 8000 román anyanyelvű személy él.
A román (vagy dákoromán) nyelv legközelebbi rokonai, az újlatin nyelvek keleti csoportjának
további tagjai (az aromán, a meglenoromán és az isztroromán) a Dunától délre honosak.
Beszélőiket a közös vlach elnevezéssel szokták emlegetni.

A román hivatalos nyelv Romániában (kb. 20 millió beszélő),
Moldova Köztársaságban (2,5 millió beszélő), ideértve Transznisztriát
(az úgynevezett Dnyeszter Menti Köztársaságot) is, valamint a szerbiai Vajdaságban.
Moldovában és Transznisztriában hivatalosan moldáv nyelvnek nevezik.
Az Európai Unió egyik hivatalos nyelve is a román, valamint az újlatin nyelveket beszélő országok szervezetének, a Latin Uniónak is.
Nagyobb számú románajkú nemzetiség él Ukrajnában (kb. 410 000),Oroszországban (178 000),
Szerbiában (88 000), Bulgáriában (11 000) és Magyarországon (8000).
Kb. négymillió személy beszéli a románt mint második nyelvet. Romániában a lakosság 4%-a,
a Moldovai Köztársaságban ugyancsak 4%-a. Idegen nyelvként beszélik valamilyen szinten Magyarországon (a lakosság 3%-a), Bulgáriában és Cipruson (a lakosság 1%-a).
A román nyelvet tanítják nemzetiségi nyelvként a Romániával szomszédos országokban
és idegen nyelvként 38 országban.


A román nyelv jelenléte az interneten viszonylag csekély (0,33%-os volt 2005-ben).
A román nyelv nyelvtana hasonlít a többi újlatin nyelvére, mivel a latin nyelv leszármazottja.
Morfológiai típusát tekintve a román nagyobb mértékben flektáló nyelv, mint a többi újlatin nyelv, azaz ragokkal (külső flexió) és tőhangváltással (belső flexió) fejezi ki az alaktani kategóriákat úgy,
hogy gyakran egyazon rag több kategóriát kifejező morféma. – Forrás: Wikipedia

***

Fordítás 46 nyelven
product image
Értékelje az oldalt:
5 based on 1 votes
Román fordító
Román fordítás cégeknek, hivataloknak, magánszemélyeknek