román fordítás

Hiteles román fordító
  Román – magyar fordító
    Magyar – román fordító
 

***

Fontosabb román fordításaink

Cégek: mezőgazdasági gépek leírása, bányászati dokumentáció, éttermi étlapok, cégkivonat fordítása.

Magánszemélyeknek: iskolai bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, és bírósági kereset fordítása.

Hatóságoknak: rendőrségi jegyzőkönyvek és polgári peres eljárások dokumentációjának fordítása.

***

Kik készítik az román fordításokat?

Magyar – román és román – magyar viszonylatban, egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag román anyanyelvű fordítókat bízunk meg, akik
az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

***

Román – angol fordító / Angol – román fordító

Angol nyelvről is vállalunk fordítást  román nyelvre,
illetve román nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben román anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.

***

Hiteles román fordítás

Román – magyar és magyar-román viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

***

Érdekességek a román nyelvről

A román nyelv (románul: limba romana) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belülaz újlatin nyelvekhez tartozik, és az egyesek által szintén román nyelvváltozatoknak tekintett aromán, meglenoromán és isztroromán nyelvekkel együtt a keleti újlatin nyelvek csoportját alkotja. A beszélői számát tekintve (kb. 24 millió román anyanyelvű és 4 millió nem román anyanyelvű)a román az ötödik nyelv az újlatin nyelvek között, a spanyol, a portugál, a francia és az olasz után.

Az anyaországon (Románia, kb. 20 millió) kívül a legtöbben Moldovában (2,5 millió),Ukrajnában (410 000), Oroszországban (178 000) és Szerbiában (88 000) beszélik. Délkelet-Magyarországon 8000 román anyanyelvű személy él.
A román (vagy dákoromán) nyelv legközelebbi rokonai,az újlatin nyelvek keleti csoportjának további tagjai (az aromán, a meglenoromán és az isztroromán) a Dunától délre honosak. Beszélőiket a közös vlach elnevezéssel szokták emlegetni.

A román hivatalos nyelv Romániában (kb. 20 millió beszélő), Moldova Köztársaságban (2,5 millió beszélő),
ideértve Transznisztriát (az úgynevezett Dnyeszter Menti Köztársaságot) is, valamint a szerbiai Vajdaságban. Moldovában és Transznisztriában hivatalosan moldáv nyelvnek nevezik. Az Európai Unió egyik hivatalos nyelve is a román, valamint az újlatin nyelveket beszélő országok szervezetének, a Latin Uniónak is. Nagyobb számú románajkú nemzetiség él Ukrajnában (kb. 410 000),Oroszországban (178 000), Szerbiában (88 000), Bulgáriában (11 000) és Magyarországon (8000).
Kb. négymillió személy beszéli a románt mint második nyelvet. Romániában a lakosság 4%-a,a Moldovai Köztársaságban ugyancsak 4%-a. Idegen nyelvként beszélik valamilyen szinten Magyarországon (a lakosság 3%-a),Bulgáriában és Cipruson (a lakosság 1%-a). A román nyelvet tanítják nemzetiségi nyelvként a Romániával szomszédos országokban és idegen nyelvként 38 országban.


A román nyelv jelenléte az interneten viszonylag csekély (0,33%-os volt 2005-ben). A román nyelv nyelvtana hasonlít a többi újlatin nyelvére, mivel a latin nyelv leszármazottja. Morfológiai típusát tekintve a román nagyobb mértékben flektáló nyelv, mint a többi újlatin nyelv, azaz ragokkal (külső flexió) és tőhangváltással (belső flexió) fejezi ki az alaktani kategóriákat úgy, hogy gyakran egyazon rag több kategóriát kifejező morféma. – Forrás: Wikipedia

***

Kérjen árajánlatot

***

Ajánlatkérő

Ajánlatkérő adatai

A fordítás

A fordítás adatai:

Hitelesítés

Hitelesítés
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Intézet = OFFI. Bizonyos eljárások esetében a hatóság Magyarországon kötelezővé teheti az általuk ellenjegyzett fordításokat!

Amennyiben az Ön által kért szöveghez OFFI hitelesítésre van szükség,
úgy kérem NE küldje el ajánlatkérését,
mert a jogszabály szerint nem készíthetünk ilyen tipusú fordítást.
Ez esetben keresse fel valamelyik OFFI kirendeltséget!

A szöveg küldése

Szöveg küldése
Maximum 2MB méretű és pdf,png,jpg,jpeg,doc,docx,xls,xlsx,bmp kiterjesztésű fájlok tölthetők fel!
Maximum 2MB méretű és pdf,png,jpg,jpeg,doc,docx,xls,xlsx,bmp kiterjesztésű fájlok tölthetők fel!
Maximum 2MB méretű és pdf,png,jpg,jpeg,doc,docx,xls,xlsx,bmp kiterjesztésű fájlok tölthetők fel!

forditas@orientnavigator.hu

Nyilatkozat

Nyilatkozat
Űrlap küldése
reCAPTCHA is required.