Román fordító | Román fordítás

Román fordítás - Hiteles román fordítás

Hiteles román fordító
  Román - magyar fordító
       Magyar - román fordító
 

 • Fontosabb román fordításaink

Cégek: mezőgazdasági gépek leírása, bányászati dokumentáció, éttermi étlapok, cégkivonat fordítása.

Magánszemélyeknek iskolai bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, és bírósági kereset fordítása.

Hatóságoknak:  rendőrségi jegyzőkönyvek és polgári peres eljárások dokumentációjának fordítása.

 

 • Kik készítik a román fordításokat?

Mind magyar - román, mind pedig román - magyar viszonylatban, kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk,
többen közülük Romániában élő magyarok, akik román nyelvből szereztek fordítói képesítést.
Speciális fordítási feladatok esetén pedig a román nyelvet anyanyelvként beszélő fordítók várják megbízását. 
 

 • Román - angol fordító / Angol - román fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  román nyelvre, illetve román nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben román anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

 • Hiteles román fordítás

Román - magyar és magyar - román viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

 

 • Néhány érdekesség a román nyelvről

A román nyelv (románul: limba romana) az indoeurópai nyelvcsalád itáliai ágán belül
az újlatin nyelvekhez tartozik, és az egyesek által szintén román nyelvváltozatoknak tekintett aromán,
meglenoromán és isztroromán nyelvekkel együtt a keleti újlatin nyelvek csoportját alkotja.
A beszélői számát tekintve (kb. 24 millió román anyanyelvű és 4 millió nem román anyanyelvű)
a román az ötödik nyelv az újlatin nyelvek között, a spanyol, a portugál, a francia és az olasz után.
Az anyaországon (Románia, kb. 20 millió) kívül a legtöbben Moldovában (2,5 millió),
Ukrajnában (410 000), Oroszországban (178 000) és Szerbiában (88 000) beszélik.
Délkelet-Magyarországon 8000 román anyanyelvű személy él.

A román (vagy dákoromán) nyelv legközelebbi rokonai,
az újlatin nyelvek keleti csoportjának további tagjai (az aromán, a meglenoromán és az isztroromán)
a Dunától délre honosak. Beszélőiket a közös vlach elnevezéssel szokták emlegetni.

 • Az aromán (vagy macedoromán) nyelvet Macedóniában, Albániában, Görögországban,
  Bulgáriában és Szerbiában beszéli kb. 300 000 főre becsült népesség.
 • A meglenoromán nyelvet beszélők száma nagyon kicsi (12 000-20 000 körüli).
  Ők Görögországban, Szalonikitól északra, Moglena tartományban élnek.
 • Az isztroromán nyelvet beszélők még kevesebben vannak (300 és 3000 között),
  és Horvátországban, az Isztriai-félszigeten élnek.

A román hivatalos nyelv Romániában (kb. 20 millió beszélő), Moldova Köztársaságban (2,5 millió beszélő),
ideértve Transznisztriát (az úgynevezett Dnyeszter Menti Köztársaságot) is,
valamint a szerbiai Vajdaságban. Moldovában és Transznisztriában hivatalosan moldáv nyelvnek nevezik.
Az Európai Unió egyik hivatalos nyelve is a román, valamint az újlatin nyelveket beszélő országok szervezetének,
a Latin Uniónak is.
Nagyobb számú románajkú nemzetiség él Ukrajnában (kb. 410 000),
Oroszországban (178 000), Szerbiában (88 000), Bulgáriában (11 000) és Magyarországon (8000).

Igen jelentős a románul beszélők száma az emigrációban, főleg az utóbbi években,
bár erről nincsenek pontos adatok: kb. 530 000 Spanyolországban, 370 000 az Amerikai Egyesült Államokban,
280 000 Olaszországban, 73 000 Németországban, 60 000 Franciaországban, 51 000 Kanadában.
Bár nem lehet őket emigránsoknak tekinteni, ide kell számítani 250 000 románul beszélő izraeli állampolgárt is.

Kb. négymillió személy beszéli a románt mint második nyelvet. Romániában a lakosság 4%-a,
a Moldovai Köztársaságban ugyancsak 4%-a.
Idegen nyelvként beszélik valamilyen szinten Magyarországon (a lakosság 3%-a),
Bulgáriában és Cipruson (a lakosság 1%-a).
A román nyelvet tanítják nemzetiségi nyelvként a Romániával szomszédos országokban és idegen nyelvként 38 országban.

A román nyelv jelenléte az interneten viszonylag csekély (0,33%-os volt 2005-ben).
A román nyelv nyelvtana hasonlít a többi újlatin nyelvére, mivel a latin nyelv leszármazottja.
Morfológiai típusát tekintve a román nagyobb mértékben flektáló nyelv, mint a többi újlatin nyelv,
azaz ragokkal (külső flexió) és tőhangváltással (belső flexió) fejezi ki az alaktani kategóriákat úgy,
hogy gyakran egyazon rag több kategóriát kifejező morféma. - Forrás: Wikipedia