Svéd fordító | Svéd fordítás

Svéd fordítás - Hiteles svéd fordítás

Hiteles svéd fordító

   Svéd - magyar fordító

        Magyar - svéd fordító

 

  • Fontosabb svéd fordításaink

Cégek: szerszámgép műszaki leírás, gépkönyv magyar-svéd fordítása.

 

  • Kik készítik a svéd fordításokat?

Magyar - svéd és svéd - magyar viszonylatban, egyaránt kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk,

többen közülük Svédországban élő magyarok, akik svéd nyelvterületen szereztek fordítói képesítést.

Speciális fordítási feladatok esetén pedig kizárólag svéd anyanyelvű fordítókat bízunk meg, akik

az adott témában nagy gyakorlattal rendelkeznek.

 

  • Svéd - angol fordító / Angol - svéd fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást svéd nyelvre,  illetve svéd nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.

Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben svéd anyanyelvű fordítók készítik,

akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.

 

  • Hiteles svéd fordítás

Svéd - magyar és magyar-svéd viszonylatban is készítünk 

hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 

Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

 

  • Néhány szó a svéd nyelvről

A svéd nyelv (svédül: svenska) az indoeurópai nyelvek germán családjába tartozó észak-germán, avagy skandináv nyelv.

Legközelebbi rokona a dán, mellyel együtt az észak-germán nyelvek keleti csoportját alkotják,

míg a nyugati ághoz a norvég, a feröer és az izlandi nyelvek tartoznak.

Ezek között a nyelvek között a rokonság oly közeli, hogy a svédek,

norvégok és dánok saját anyanyelvüket használva többé-kevésbé megértik egymást.

A földrajzilag távolabb fekvő területeken beszélt skandináv nyelvek, az izlandi és feröer azonban más helyzetben vannak.

Utóbbiak saját, elszigetelt fejlődési utat jártak be, és a kontinensen élő skandináv beszélők már nem értik meg ezeket a nyelveket.

A svéd nyelv anyanyelvi beszélőinek száma kb. 9 millió. Svédországban és Finnországban hivatalos nyelv.

Svédország dialektikus sokszínűsége a földrajzi távolságokból valamint az éghajlati sajátosságokból adódó regionális elszigeteltségből ered.

A dialektusok a kereskedelem révén már a történelmi időkben is érintkeztek egymással,

igazi egységesülő hatás azonban csupán napjainkban felfedezhető a tömegmédia hatása révén.

A svéd nyelvben a nyelvészek 6 fő csoporton belül 20 különböző dialektust különböztetnek meg.

A Svearike, azaz a Mälar-tó melletti vidék dialektusain kívül, melyek egyébként a svéd irodalmi nyelv alapját képezik,

kiemelendő a dalarnai dialektus, valamint Gotland szigetének sajátos dialektusa,

mely elszigeteltségéből adódóan sok tekintetben nagyfokú eltéréseket mutat a kontinentális svéd nyelvhez képest.

A dialektusok mindegyike, a dalarnai, norrbotteni,

valamint a gotlandi dialektusok kivételével egyenes kontinuumon haladva visszavezethető az óészaki nyelvre,

a norvég és a dán dialektusokkal együtt.A standard svéd nyelv a főváros, Stockholm környékén beszélt dialektusból fejlődött ki.

Az irodalmi nyelv megnevezése rikssvenska, azaz „birodalmi svéd”, vagy „nemzeti svéd”, más megnevezésben högsvenska,

utóbbi megnevezés azonban inkább Finnország területén használatos, míg Svédországban az előbbi megnevezést használják.

Apró érdekesség a Svéd Kereskedelmi Intézet (Handelns Utredningsinstitut) 2005-ös felmérése,

melyben a megkérdezettek 54%-a nevezte meg az irodalmi svédet,

mint azt a nyelvet, melyet a kereskedelemben előnyben részesítene

(például üzletemberekkel való tárgyalások során vagy telefonos megkeresések alkalmával).

A gotlandi és värmlandi dialektusokkal szemben a megkérdezettek bizalmatlanságukat fejezték ki.

A norrlänska dialektust a megkérdezett 800 ember 25%-a nevezte olyan dialektusnak,

melynek hallgatása bizalmat ébreszt. - Forrás: Wikipedia