Szerb fordító | Szerb fordítás

Szerb fordítás - Hiteles szerb fordítás

Hiteles szerb fordító
   Szerb - magyar fordító
       Magyar - szerb fordító
 

  • Fontosabb szerb fordításaink

Cégek: iparterület bérleti szerződése, nemzetközi teherfuvarozói okmányok, cégkivonat fordítása szerbre.

Magánszemélyeknek iskolai bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, és bírósági kereset fordítása.

 

  • Kik készítik az szerb fordításokat?

Mind magyar - szerb, mind pedig szerb - magyar viszonylatban,
kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk, speciális fordítási feladatok esetén pedig
az szerb nyelvet anyanyelvként beszélő fordítók várják megbízását. 
 

  • Szerb - angol fordító / Angol - szerb fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  szerb nyelvre, illetve szerb nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat Irodánknál minden esetben szerb anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles szerb fordítás

Szerb - magyar és magyar - szerb viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.
 

  • Néhány szó az szerb nyelvről

A szerb nyelv az indoeurópai nyelvcsalád szláv ágának délszláv nyelvcsoportjához tartozik, ennek is a nyugati alcsoportjához.
A szociolingvisztika szempontjából egyrészt a hagyományosan szerbhorvát nyelvnek nevezett,
a szerbek, a horvátok, a bosnyákok és a montenegróiak közös abstand-nyelvének egyik változata,
másrészt különálló, saját sztenderddel rendelkező ausbau-nyelv.
A szerb hivatalos nyelv Szerbiában, Koszovóban és Bosznia-Hercegovinában.
Szerb nemzeti kisebbségek beszélik Montenegróban, Horvátországban, Szlovéniában, Macedóniában,
Romániában és Magyarországon. Nagyszámú szerbajkú kivándorolt él Nyugat-Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában is.

A szerb nyelvet beszélők számát 10-12 millióra becsülik.
A szerb nyelv hivatalos Szerbiában, Bosznia-Hercegovinávan és Koszovóban,
valamint a többségben szerb lakosságú helységekben Montenegróban és Horvátországban.

A Montenegróban használt montenegrói nyelvet számos szerb és külföldi nyelvész is inkább szerb nyelvjárásnak,
semmint külön délszláv nyelvnek sorolja be. Igaz ugyan, hogy politikai okok vezettek a montenegróinak a szerbtől való elválasztásában,
de éppúgy politikai okok állnak annak hátterében is, hogy főleg a szerbek egy része előtt ez nem nyelv
(akik ellenzik a montenegrói nyelv létét, azok ellenzik az ország függetlenségét is). - Forrás: Wikipedia