Szlovák fordító | Szlovák fordítás

Szlovák fordítás - Hiteles szlovák fordítás

Hiteles szlovák fordító
   Szlovák - magyar fordító
       Magyar - szlovák fordító

 

  • Fontosabb szlovák fordításaink

Cégek: fuvarlevelek fordítása, sörgyári minőségi tanúsítvány, szlovák állami hitelesítéssel ellátott cégkivonat szlovák fordítása.

Magánszemélyeknek iskolai bizonyítványok, anyakönyvi kivonatok, és vásárlási számlák fordítása.

Hatóságoknak:  Készenléti Rendőrség nemzetközi nyomozati anyaga, polgári peres eljárások szlovák-magyar és magyar-szlovák fordítása.

 

  • Kik készítik a szlovák fordításokat?

Mind magyar - szlovák, mind pedig szlovák - magyar viszonylatban, kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk, speciális fordítási feladatok esetén pedig
a szlovák nyelvet anyanyelvként beszélő fordítók várják megbízását.  A szlovák törvényi feltételeket jól ismerő fordítóink, segítséget nyújtanak
a szlovák állami hitelesítés ügyintézésében is.
 

  • Szlovák - angol fordító / Angol - szlovák fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  szlovák nyelvre, illetve szlovák nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat szinte kivétel nélkül szlovák anyanyelvű fordítók készítik, akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles szlovák fordítás

Szlovák - magyar és magyar - szlovák viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

 

  • Érdekességek a szlovák nyelvről

"A szlovák nyelv (szlovákul: slovenčina, a hosszabb forma slovenský jazyk)
az indoeurópai nyelvcsalád tagja, azon belül a szláv nyelvek nyugati ágába tartozik.
Történelmi elődei az ősszláv, majd az ószláv nyelvek,
amelyekből az összes többi szláv nyelv is kifejlődött.
Legközelebbi rokonai a cseh és a lengyel nyelv.
Három nyelvjárása van: nyugati, középső és keleti.
Szlovákián kívül Csehországban (400 000) és Magyarországon (80 000)
található számottevő szlovák népesség,
törvényileg elismert népcsoportnak számít a bécsi szlovák kolónia,
és élnek szlovákok Romániában is, Nagylak főhellyel,
valamint nem jelentős számban Kárpátalján,
ezen kívül Észak-Amerikában (300 000).
Összesen több mint 6 millió beszélője van a nyelvnek." - forrás: Wikipédia.