Orient Fordítóiroda

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI
– tolmács / fordító partnerek üzleti együttműködésére –

Hatályos 2022.05.25-től

Letölthető verzió itt >>>

A megbízó adatai, elérhetőség:

A megbízó neve: Orient Navigátor Kft.

Székhelye: 6600 Szentes, Honvéd utca 20/b III.11.

Levelezési címe: 6601 Szentes Pf. 32.

Cégjegyzék száma: 06-09-017015
Adószám: 23306864-1-06

Telefonszám: 70/317-7376

E-mail cím: forditas@orientnavigator.hu
weboldal címe: www.orientnavigator.hu és www.gyorstolmacs.net

A megbízás szereplői:

Megbízott: az Általános Szerződési Feltételek szerint
minden szerződéses kapcsolatban álló,
tolmácsolást, fordítást, lektorálást végző vállalkozó, vagy cég.

A továbbiakban: megbízott.
Harmadik fél: az Orient Navigátor Kft. – től a fentebb felsorolt szolgáltatást rendelő ügyfelek.

Továbbiakban: harmadik fél.


1. A megbízás teljesítése

 • A megbízás mindig egy adott szolgáltatásra, pontosan rögzített határidővel jön létre, beszállítói megrendeléssel,
  és annak visszaigazolásával.
  A megbízás ellátására kizárólag a beszállítói rendelésben nevesített személy, illetve cég,
  és a vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozó jogosult,
  más személy bevonására csak megbízó előzetes írásos engedélyével jogosult.

2. Titoktartás

 • A megbízás során tudomására jutott adatokat üzleti titokként kezeli, és azokért anyagilag is felel.
  Az adatok kezelésére és a titoktartási kötelezettségre vonatkozóan az Adatvédelmi Törvény irányadó.

3. Megbízási díj

 • A megbízott a megbízásért megbízási díjra jogosult:
  a mindenkori eseti megrendelésekben feltüntetett óradíj, és / vagy Forint / karakterszám szerint,
  figyelembe véve a valósan teljesített óra vagy karakterszámot.
  A tolmács teljesítését a harmadik fél által aláírással (és bélyegzővel)
  igazolt „teljesítés igazolás” dokumentum, a fordítás esetében
  a megbízott által küldött írásos anyag
  szóközös karakterszáma adja meg.

  A díj kifizetése kizárólag vállalkozói számla ellenében,
  átutalással, 8 napos utalási határidővel történik.

4. Teljesítés minősége és szavatosság

 • A megbízott valamennyi általa visszaigazolt megbízásra nézve kijelenti és elfogadja,
  hogy az általa végzett szóbeli vagy írásbeli fordítást szakmailag kifogástalan minőségben készíti el,
  illetve hajtja végre.

  A minőségi kifogásokért – ha azok megalapozottak és valósak – minden esetben –
  a törvény által szabályozott szavatossági jog szerint felel.

5. Kötbér

 • Megbízott tudomásul veszi továbbá, hogy megbízó jogosult a határidő mulasztás esetén kötbér felszámolására,
  melynek mértéke a mindenkori megbízási díj 2 azaz  kettő %-a / naptári nap.
 • Tudomásul veszi továbbá, hogy megbízó jogosult a munka el nem végzése esetén
  – ha az a fordítónak felróható okból történik –  kötbér felszámolására,
  melynek mértéke a mindenkori megbízási díj 50 azaz ötven %-a / megbízás.

6. Egyéb kérdések

 • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,
  különösen annak megbízási szerződésekre vonatkozó fejezete irányadó. 
 • Vitás kérdések esetén felek kikötik Szentes Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Letölthető verzió itt >>>