Finn fordító | Finn fordítás

Finn fordítás - Hiteles finn fordítás

Hiteles finn fordító
  Finn - magyar fordító
      Magyar - finn fordító
 

  • Fontosabb finn fordításaink

Cégek: tengerhajózási okmányok fordítása,
konzervipari minőségi tanúsítvány

Magánszemélyeknek családi pótlék igénylés dokumentációja.
 

  • Kik készítik a finn fordításokat?

Mind magyar - finn, mind pedig finn - magyar viszonylatban,
kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk, speciális fordítási feladatok esetén pedig
a finn nyelvet anyanyelvként beszélő fordítók várják megbízását. 
Itt fontos megjegyeznünk: a finn az a nyelv,
ahol az irodalmi és a beszélt nyelv jelentős eltérést mutat, ezért fontos,
hogy olyan fordítókkal dolgozunk, akik a napi beszélt nyelvben is otthon vannak.
 

  • Finn - angol fordító / Angol - finn fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  finn nyelvre,
illetve finn nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Ezeket a fordításokat szinte kivétel nélkül finn anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles finn fordítás

Finn - magyar és magyar - finn viszonylatban is készítünk 
hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.
 

  • Érdekességek a finn nyelvről

A finn nyelv (suomi vagy suomen kieli) az uráli nyelvcsalád balti-finn ágának legnagyobb nyelve;
Finnország és az Európai Unió egyik hivatalos nyelve.
Igen közel áll az észt nyelvhez: a kettő beszélői kölcsönösen megértik egymást. 
A magyar nyelvnek is rokona, több szó, nyelvtani szabály is hasonlít, de a beszélők már nem értik meg egymást.
A karjalai (karél), a vepsze, az észt, az inkeri, a vót, a lív nyelvekkel áll a legközelebbi rokonságban.

Beszélőinek száma 5 millió 232 ezer. Finnországban 4 millió 713 ezer (1992) finn él.
Svédországban mintegy 250 ezer. A svéd hivatalos nyelv Finnországban, a finn pedig hivatalos kisebbségi nyelv Svédországban. 
Finnek élnek a Jeges-tenger partján, a mai Észak-Norvégiában is, mintegy kétezren,
a 16-17. század óta, a norvég statisztikai központi iroda (Statistisk centralbyro) a számukat 2001-es adatok szerint 3000-re teszi.
Az utolsó szovjet népszámlálás szerint Karjalában 67 ezren (1989) vallották magukat finnek.
Nagyobb finn közösség él az Egyesült Államokban (40 ezer), Kanadában (40 ezer),
Ausztráliában (10 ezer) és Németországban (10 ezer). Ezen kívül még tízezren az EU más tagállamaiban.

A finn statisztikai hivatal (Tilastokeskus) adatai szerint 2003-ban a lakosság 92,02%-a beszélte a finnt,
ami több mint 4,8 millió embert tesz ki az anyaországban.
A nyugati nyelvjárás szorosabb kapcsolatot mutat az észttel, különösen a tengerparti észttel,
míg a keleti az inkerivel és észak-karjalaival.

A közéletben használt irodalmi nyelv és a hétköznapi nyelv között viszonylag nagy különbségek akadnak,
a beszélt nyelv, amely a szlengből és a nyelvjárásokból is táplálkozik, sokkal lazább, kötetlenebb, kihagy bizonyos hangokat,
elsősorban mássalhangzókat. Gyakoriak a szórövidítések és az idegen nyelvekből (a svédből és újabban az angolból) kölcsönzött szavak.
Az idegen eredetű szavakat természetesen az őshonos szavakhoz hasonlóan ragozzák,
s mivel a finn szavak alapvetően magánhangzóra vagy n-re, r-re, s-re végződnek,
így az idegen szavak ragozásánál, annak megkönnyítésére egy i-vel pótolják ki a hiányzószóvégi magánhangzót, például Finnair ~ Finnairin.

A csak irodalmi nyelvet beszélő nyelvtanuló számára a beszélt nyelv vagy a nyelvjárások megértése átmeneti nehézséget jelent,
akár az egyszerűbb mondatok is fejtörést okozhatnak. - forrás: Wikipédia