Török fordító | Török fordítás

Török fordítás - Hiteles török fordítás

Hiteles török fordító
   Török - magyar fordító
         Magyar - török fordító
 

  • Török fordításaink közül néhány

Cégek: mezőgazdasági vállakozás céges honlapjának török fordítása.
 

  • Kik készítik a török fordításokat?

Mind magyar - török, mind pedig török - magyar viszonylatban, kiválóan képzett fordítókkal dolgozunk,
speciális fordítási feladatok esetén pedig török anyanyelvű fordítók készítik el az Ön fordítását is.. 
 

  • Török - angol fordító / Angol - török fordító

- Angol nyelvről is vállalunk fordítást  török nyelvre,  illetve török nyelvről is fordítunk, angol nyelvre.
Angol - török nyelvek viszonylatában a fordításokat mindig török anyanyelvű fordítók készítik,
akik második nyelvként kiválóan beszélik az angolt.
 

  • Hiteles török fordítás

Török - magyar és magyar - török viszonylatban is készítünk hiteles fordításokat, papír alapú és e-hiteles formátumban is. 
Részletekről és árakról a hiteles fordítások oldalán tájékozódhat.

 

  • Több információ a török nyelvről

A török nyelv, pontosabban törökországi török nyelv (Türkce vagy Türk Dili) az altaji nyelvcsalád török ágán belül 
a köztörök nyelvek oguz csoportjába tartozik.
A magyar szakirodalomban - durva egyszerűsítéssel - nevezik még oszmán-töröknek is,
amely valójában a hajdani Oszmán Birodalom lakosságának zömét kitevő török nép
mesterségesen kidolgozott írott nyelvének megjelölésére szolgált
(klasszikus oszmán-török nyelv), megkülönböztetésül a török nyelvek többi tagjától.
Bár a többi köztörök nyelv (főleg az azeri és a türkmén, melyeket a volt Szovjetunió utódállamaiban beszélnek) közel áll a törökhöz,
fontos különbségek vannak köztük a nyelvtan, a szókincs és a hangtan tekintetében.

A világon élő török nyelvű emberek számát 61 millióra teszik, ebből 51,8 millió él Törökországban.
A török nyelvet beszélik Bulgária (810 000), Irak (380 000), Görögország (300 000), Ciprus (175 000),
Macedónia (100 000) és Románia (30 000) egy részén is. Németországban 1,5 millióra,
az Európai Unióban 2-3 millióra becsülik számukat. Egyes források ennél még néhány millióval többre is becsülik a törökök számát.

A török agglutináló nyelv. A grammatikai viszonyokat ragokkal, illetve névutókkal (főleg ragozott névutókkal) fejezi ki,
a magyarhoz hasonlóan.

1928-ban bevezették a latin ábécét, mindenki számára kötelezővé tették az elsajátítását,
az arab írás használatát pedig megtiltották. 1932-ben létrejött a Türk Dil Kurumu, a Török Nyelvintézet,
melynek feladatai közé tartozott a nyelvújítás felügyelete és végrehajtása.
Az országban mindenkinek kötelező volt megtanulnia az új írást,
Atatürk maga is járta az országot táblával és krétával, és több városban, faluban is maga tanította a népnek az új ábécét.

A török nyelv dialektusait két nagy csoportra oszthatjuk: nyugati és keleti dialektusokra.
A nyelvjárások egy része a terület nevéről kapta az elnevezését. - Forrás: Wikipedia